برداشتن زگیل

1399/6/12 9:30:13

برداشتن زگیل تناسلی با روش فریز کردن یا کرایو چیست؟ کرایو یکی از روش های درمانی است که به منظور فریز و برداشتن زگیل تناسلی مورد استفاده قرار می گیرد. [...]